VŠAK CHEMIE PRAHA - chytání pádů

poslední aktualizace této stránky 28.3.02
Slovní popis opsaný z Montany:
Z Turnovského náměstí do kopce kolem nemocnice, na vrcholu stoupání odbočíme vlevo a po několika zatáčkách odbočíme pravoúhle doprava (Záholice). Po krátkém mírném stoupáčku na vrcholu stoupání zpozorníme. Silnička ve směru pokračuje na Tisovku, Bukovinu a Bělou, my však odbočíme doleva mezi domy. Odbočka se tu dělí do ypsilonu, vydáme se jeho pravou větví. Hned jsme venku z dědiny, úzká asfaltka nás vede směrem na Rozumov. Kousek před začátkem stoupání je po levé straně víkendová chatka s úly. Před plotem je odbočka doleva, po níž se vydáme pěšky do lesa. Asi 600m daleko je onen lom.

K zobrazené mapce jen tolik:
Červenými tečkami je znázorněna turistická červená značka. Takhle nějak vede od zastávky v Dolánkách.
Modře je naznačena výše zmíněná chatka vlevo od asfaltky. Asfaltka je ta černá "cesta". Je široká tak na jedno a půl auta.
Lom je tedy nad (severně) od asfaltky. Řekněme na spodku písmene "n" ve slově Rohliny.

Chytací areál vypadá asi takto:Je k dispozici pytel, který je familierně nazýván EDA. Ten se naplní pískem a pomocí kladkostroje (1ku4) ho několik siláků vytáhne kam dokáže. EDA je připevněn důmyslnou svorkou, ke které vede šňůra, kterou jde EDA vmžiku uvolnit a odpálit tak ukrutnou ránu, kterou má jistící za úkol chytit. K dispozici je provazový řebřík, pomocí něhož lze s nepříliš velkou námahou vylézt ke kruhům.

Cvičení 1 - nejčastější jištění na skalkách:
Jistič stojí na zemi, není nijak zajištěn k pevnému bodu a jistí spolulezce, který je už tak vysoko nad prvním jištěním, že jistit není záhodno příliš dynamicky, protože by se jištěný mohl potkat se zemí. Pád s pádovým faktorem <1.Jistič se zajistí, ale dlouhým špagátem aby se to co nejvíce podobalo reálu, kdy zajištěn není vůbec. Zároveň tak ale zajistíme, aby nám některý lezec muší váhy neskončil nahoře vtažený do kruhu.

Cvičení 2 - těžký pád, ale optimální podmínky:
Je tím myšleno, že chytaný pád bude mít pádový faktor skoro 2. To skoro, znamená, že kousek od štandu je jištění, které vydrží. Toto jištění také způsobí, že tah lana půjde nahoru a ne dolů jak je u faktoru 2 jinak zvykem. Těmi optimálními podmínkami je myšleno, že štand je tutový a dá se na něj 100% spolehnout.

Obrázek bude možná později.

Zatím jen slovní popis. Lezec sedí u kruhu 2 a do stejného kruhu zapne osmu či jiný jistící element. Lano z osmy vede do karabiny v kruhu 1 a dále k EDOVI.

Cvičení 3 - nejběžnější případ těžkého pádu
Typicky na písku, kde hrozí dlouhý pád přímo do kruhu a tedy těžký pád s faktorem 2.

Obrázek bude možná později.

Lezec sedí v kruhu 2, ale dost si prodlouží sedačku, takže sedí třeba 1,5m pod kruhem. Osmu či jiný element má cvaknutý v úvaze a lano z ní jde do karabiny, která je ve stejném kruhu.
Trh tedy působí přímo na lezce a ten si musí dát kromě jiného pozor na to, aby nebyl naražen hlavou na kruh.


Bezpečnost:
Při chytání pádů bude mít chytač přilbu a jeho sebejištění bude vypadat tak, že se na zemi naváže na lano, procházející kruhem 4 a pomocník ho bude jistit ze země nejen při samotném chytání pádu, ale i při lezení po žebříku.
Na rozdíl od běžné praxe si u kruhu nebude zřizovat sebejištění. To celou operaci nejenom zrychlí, ale také zbezpeční.


Další možné kratochvíle:


Fotky z chytání pádů 2004

příprava u kruhu eda letí
u kruhu letec letí  a další
chytačiSkoč na: úvodní stránku